☝️Lãnh đạo là một kỹ năng rất cần nếu sau này bạn muốn thành công. Ở nước ngoài, trẻ em được dạy khả năng cũng như tư duy lãnh đạo từ khi còn rất bé, nhưng ở Việt Nam điều này chưa được các vị phụ huynh, thầy cô và nhà trường chưa quá chú trọng vào vấn đề này.
❤️Đến với các hoạt động Teambuilding của Phúc Thịnh, các con sẽ được trải nghiệm và nâng cao khả năng lãnh đạo trong các trò chơi mà Phúc Thịnh đưa ra. Với một cách giáo dục nhẹ nhàng, vừa học vừa chơi, Phúc Thịnh tin rằng đó sẽ là cơ hội để các con được thể hiện mình.
😍Hãy cùng nhìn lại các hoạt động Teambuiding của Phúc Thịnh dành cho các bạn nhỏ nhé!