?Có những thứ giúp chúng ta rời khỏi màn hình điện thoại.
?Có những thứ làm chúng ta quên đi nắng nóng.
?Có những thứ làm những nụ cười tươi nhất cứ thế tỏa ra như nắng mua hè.
??Có những thứ làm chúng ta quên đi khoảng cách.
Và chúng mình tự hào mang tới những điều đó cho các bố mẹ, cho các con và cho xã hội!
?Một lần vui chơi thật vui cùng 2M2 trường tiểu học Marie Curie!!!