Một lần nữa ekip Phúc Thịnh lại tiếp tục được sự tin tưởng của ban phụ huynh và thầy cô giáo của lớp 5A2 trường tiểu học Bill Gates và chúng tôi đã không phụ sự tin tưởng đó
Một chương trình đầy sự nhiệt huyết, sôi động với sự tham gia của đông đảo phụ huynh
Một chương trình mà các bạn nhỏ có cơ hội tỏa sáng và thể hiện bản thân
Một chương trình mà kỹ năng tập thể được đưa lên hàng đầu
Hẹn gặp lại các bạn nhỏ của lớp mình trong những dịp tiếp theo nhé